Eiropas Sociālā fonda projekts

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001

 

«Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai»

 

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.